Disclaimer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en / of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dinther Bouw B.V.

Van Dinther Bouw B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Van Dinther Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Van Dinther Bouw B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords.

Alle op deze website getoonde foto’s zijn door en/of voor Van Dinther Bouw B.V. geproduceerd. Publicatie op deze website geeft een beeld van de door ons uitgevoerde werken. Geen van deze foto’s mag door derden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden. Dit geldt eveneens voor het bedrijfslogo Van Dinther Bouw B.V.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]